رسالت ما، رشد شما

کارجوشو یک رویداد ماهانه هست که قصد دارد به شیوه ای نوین و علمی یکی از بزرگ ترین مشکلات جوانان که مبحث اشتغال است را حل کند. در این رویداد که با حضور مدیران صنایع مختلف برگزار می شود، کارجویان در چند کارگاه آموزشی کاربردی شرکت می کنند و خود را آماده معرفی به مدیران حاضر در رویداد می نمایند…

چشم انداز کارجوشو برای سال ۹۸

کارجوشو در نظر دارد برای ۹ماه باقیمانده از سال ۹۸ حداقل ۹۰۰نفر از جوانان کشور را به صنایع کشور متصل نموده و از این ۹۰۰نفر حداقل ۲۰درصد از آن ها جذب موقعیت های شغلی مناسب گردند.

مطالب اخیر …

آدرس دفتر مرکزی کارجوشو